Elverum Håndball Yngres (EHY) er en av de tre gruppene under Elverum Håndball, som forøvrig består av gruppene herrer og damer. Vi er rundt 100 voksne i sving med ulike oppgaver, og har passert 500 aktive spillere. Våre aktiviteter er i tråd med den overordnede retningen som legges i Elverum Håndball med godt samarbeid mellom gruppene Yngres, Damer og Herrer, der fokus er klubben vår! Denne stoltheten av å være en del av Elverum Håndball bygges videre gjennom vår måte å stå fram på. Vi har et godt innarbeidet verdigrunnlag og sportslige føringer for våre trenere, ledere og spillere og vi viser et stort engasjement på trening og i kamp, både på tribunen og banen. EHY står for bredden som skal skape toppen senere!

EHY har i alle år blitt drevet frem av et stort foreldreengasjement. Det er i stor grad foreldrene som driver gruppen og de er veldig viktig for at våre aktiviteter skal kunne gjennomføres.

Styret for 2018-19 består av Frank Stølan som leder og Line Kathrine Lund som nestleder, de er og henholdsvis styremedlem og vara styremedlem i Elverum Håndball. Vårt gruppestyre består videre av tre avdelinger, sportslig avdeling som ledes av Bjørn Eide, lagsavdelingen (materiell og arrangement) som ledes av Turid Berge og Ingvild Bøkestad, og kioskavdelingen som ligger under administrasjonen med flere frivillige.

Administrasjonen har to deltidsansatte som har kontor på håndballkontoret i St Olavs gate 8. Jonny Børresen er administrasjonsleder og tar seg av oppgavene rundt økonomi, administrasjon og arrangement. Knut Egil Ervik er sportslig koordinator og tar seg av oppgaver rundt koordinering av dette området.

Vi har to deltidsansatte trenere, Lars Nordberg er trener for gutter 15/16 laget og Knut Egil Ervik for jenter 15/16 laget. Hensikten er at på dette nivået er det gunstig med trenere med høy håndball faglig trenerkompetanse og som ikke står for nært i familie til spillerne. Klubben har som målsetting at vi skal og kunne få til tilsvarende på 13-14 års nivået etter hvert.

Alle lag har egne trenere og oppmenn som i hovedsak er foreldre. Disse er veldig viktig for den gode kontinuiteten vi prøver å ha slik at vi kan ha god rekruttering og beholde spillere lengst mulig. Når man kommer i de eldre klassene går foreldretrenere i større grad inn i rollen som hjelpetrenere og støtteapparat til klubbens ansatte trenere.

Siste Artikler

 • Julemoro med Elverum Håndball
  Elitegutta ønsker å gjøre stas på deg som spiller! Er du med i Yngres avdeling i Elverum eller på samme årganger i Sørskogbygda/Hernes, inviterer deg til håndballøkt og uformell flyballturnering…
 • Oppstart 6 åringer (født 2012)
  Oppstart for årets 6 åringer onsdag 17/10-18 kl 17.15-18.30. Sted er hallen på Elverum Videregående Skole (Elvis). Spillere på jenter og gutter 06 kan delta uforpliktende frem til jul, etter…
 • Bringserie 2018-19
  Bringserie 2018-19 starter i helga. Jenter 16 reiser til Volda for å kvalifisere seg, men gutter 16 har hjemmearrangement i Elverumshallen. Trener og tidligere Champions League spiller Lars Nordberg håper…
 • Velkommen til ny sesong
  Hei - og velkommen til ny sesong! Nå har flere av de eldste lagene startet opp trening, kamp og turneringer og de yngre kommer gradvis etter. Ta kontakt med deres…
 • Delta i EHY frivillig?
  VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE! Nytt styre i Elverum Håndball (EH) ble valgt på årsmøte 20/3-2018 og nytt gruppestyre i EHY ble konstituert 7/4-2018. Gruppestyret består av leder Frank Stølan og…
© Elverum Håndball Yngres.