Tuesday, 28 November 2017 20:58

Vaktinstruks for hallansvarlig

Written by
Rate this item
(0 votes)

INSTRUKS FOR HALLANSVARLIG


Instruksen gjelder for alle haller. Hallansvarlig er EHY sin ansvarlige representant under arrangementet.
1. Hallansvarlig
Hallansvarlige funksjonen er den som er ansvarlig for alt som skjer i hallen. Vedkommende er en av 2-3 personer pr lag som er gitt egen opplæring av EHY.

2. Hallkasse:
Du skal hente en plastboks som inneholder kioskkasse, kamprapporter oppgjørsskjema og ellers alt dere trenger for aktuell hall på Beredskapssentralen (Kirkeveien). Kassen oppbevares i eget skap i gangen, og hallansvarlige har fått kode til låsen ifm opplæring. Den som henter kassen må ha med ID og legitimere seg for å slippe inn ytterdøren.
Ved retur av boksen etter endt dugnad skal konvolutten med kasseoppgjørsskjema og overskudd legges i egen låst «postkasse» som er festet på stålskapet.

3. Oppmøte:
Møte opp i god tid slik at hallen er åpen for lagene senest en time hallen før første kamp for å klargjøre til arrangementet sammen med øvrige vakter, samt sjekk at alle vaktene er på plass. Gi informasjon/opplæring til vaktene som har behov for det. Merk garderober.

4. Haller
Terningen Arena: 
Egen opplæring skal være gitt ved kamper i TA. Det skal ved 3 eller flere kamper skrives plakat for opphenging ved inngang til hallen. Hallansvarlig og sekretariat må selv sette opp tidtakerutstyr og speakeranlegg. Instruksjonsvideo finnes online.

Elverumshallen: 
Ta kontakt med vaktmesteren. Han vil låse ut tidtakerutstyr og speakeranlegg og hjelpe til å sette opp dette. Det skal ved 3 eller flere kamper skrives plakat for opphenging ved inngang til hallen.

Elvishallen: 
Ta kontakt med vaktmesteren som vil låse ut tidtakerutstyr og speakeranlegg og være med å sette opp dette. Det skal ved 3 eller flere kamper skrives plakat for opphenging ved inngang til hallen.

5. Utstyr i plastboksen: 
Perm med forhånds utfylte kamprapporter for dagens kamper, kampprogram, instruks, kampreglement, dommerregninger, fløyte, timeout-kort og skrivesaker. Er det endringer på kampene slik at kamprapport ikke stemmer finnes blanke rapporter i permen.

6. Sørge for at kampene starter når den skal, slik at forsinkelser unngås. Følg opp vaktskifter.

7. Være tilgjengelig på telefon mens arrangementet pågår for å løse eventuelle problemer som oppstår.

8. Ved arrangementets slutt:
Være til stede i hallen, og følge opp arbeidet med de ulike oppgjørene. Billett- og kioskkasse kan avsluttes etter pause (start 2. omgang) i siste kamp for dagen.
Alt skal være ryddet senest 15 minutter etter den siste kampens slutt. Viktig da vi må betale overtid for vaktmester hvis vi går over tiden.

9. Billettkasse: 
Gjøre opp billettkasse sammen med billettør. Penger legges over i oppgjørskonvolutt og føres i oppgjørsskjema.

10. Kiosk-kasse: 
Gjøre opp kioskkasse sammen med kioskvaktene. Penger og evt oppgjør bankterminal legges over i oppgjørskonvolutt sammen med oppgjørsskjema.

11. Kamprapporter:
- Kontroller at ferdigutfylte kamprapporter med signatur fra dommere legges i permen. 
- Kontroller at resultatene er registrert i henhold til rutine (via Handball appen).

12. Dommerregninger: 
- Kontroller at de er signert av dommer. 
- Hvit del skal ligge sammen med kasseoppgjør i konvolutt. 
- Rosa del skal legges tilbake i permen. 
- Hvis dommere har med egen versjon må det alltid ligge en i konvolutten. 
- Hvis det mangler penger til utbetaling kan det skrives ned kontonummer til dommer så kan Yngres betale ut på konto. 
- Det skal IKKE betales ut slik at det blir for lite veksel igjen i kassen!

Read 1598 times Last modified on Tuesday, 28 November 2017 21:42
More in this category: Vaktinstruks for kiosk - Elvis »
© Elverum Håndball Yngres.